Kauba tagastamine

Tagasi 14 päeva jooksul
Kui ostetud toode mingil põhjusel teile ei sobi, on teil õigus see 14 päeva jooksul alates ostukuupäevast tagastada ja raha tagasi saada.
Ostu tagasimakse tegemiseks peate saatma vabas vormis avalduse e-posti aadressile: info@skibikemarathon.com. Võite pöörduda ka lähimasse Skibikemaratoni poodi.
Tagastatava kauba kvaliteedi halvenemise korral vastutab Ostja sellest tuleneva kulude vähendamise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest, kui ostja kasutas kaupa muul viisil, kui selle otstarve, omadused ja funktsioonid. Toote olemuse, omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks peab ostja kasutama toodet eranditult viisil, mida tavaliselt poes lubatakse.
Tagastame tagastatud kauba eest raha kohe ostja arvelduskontole, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates ostjalt tagastustaotluse saamise päevast. Skibikemaraton võib keelduda rahalisest tagasimaksest kuni ostja tagastab lepingu esemeks olevad kaubad või kuni esitatakse tõend, et ostja on need asjad tagasi saatnud.
Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui seda ei tagastata meditsiinilistel ja hügieenilistel põhjustel, samuti juhul, kui see oli enne kohaletoimetamist trükitud.
NÕUDED NÕUDED
1. Eraisikute jaoks on ostetud kaupadele pretensioonide esitamise tähtaeg 24 kuud alates kauba võõrandamise kuupäevast. Juriidiliste isikute puhul määrab pretensioonide esitamise tähtaja tootja antud garantiiaeg.

2. Pretensioonide esitamise ajal on ostjal õigus kaupa tasuta remontida. Juhul, kui talitlushäire ilmneb tootja süül, kaetakse kõigi tootmishäirete kulud, samuti varuosade töö ja maksumus.

3. Nõuete esitamise aluseks on ostu tõendav algdokument.

4. Nõuded ei ole kaupade kasutamise, esituse korrigeerimise, hooldamise, puhastamise, esitlemise taastamise, samuti kasutamiseeskirjade eiramisest tingitud puuduste kõrvaldamise koolitused.

5. Nõuete esitamise õigus ei kehti kahjude korral, mis tekivad veo ajal pärast kauba ostjale üleandmist.

6. Skibikemaraton ei kõrvalda tasuta kauba rikkeid, mis tekivad pretensioonide esitamise ajal, kui need on tekkinud.

Looduslik kulumine;
Vale kasutamine või hooldus (ka siis, kui seadet remontis tootja poolt volitamata isik);
Seerianumbri, seadme ja / või osa kontrollmärgi või märgistuse kahjustamine, asendamine või eemaldamine;
Enne Skibikemaratonil kauba ostmist kliendile teatatud riketest;
Välised tegurid. Väliste tegurite hulka arvatakse ka äike.
Toode on kahjustatud omaniku süül ebaõige kasutamise, kasutusjuhendi mittejärgimise või hooletu käsitsemise, hooldamise või liigse koormamise tagajärjel.
7. Vastutuse kindlaksmääramisel tugineb Skibikemarathon tootja volitatud esindaja tehtud uuringule (diagnoosile). Kui uurimise tulemusel selgub, et rikke põhjustasid ülaltoodud tegurid ja see tuleb parandada, siis on kliendil võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku või niiskuse poolt kahjustatud ja / või mehaaniliste kahjustustega seadmeid tuleb remontida ainult tasu eest.

8. Seadme kontrollimiseks (diagnostikaks) tuleb defekti summa tasuda juhul, kui Skibikemarathon ei vastuta seadme talitlushäirete eest, samuti kui seadet ei saa parandada. Klient tasub ka tuvastamise kulud, kui vastavalt uuringu (diagnostika) tulemustele ei olnud seadmel mingeid tõrkeid ja seade töötab vastavalt tootja tehnilistele nõuetele.

9. Eraisik ei peaks avastamise kulusid tasuma esimese 6 kuu jooksul alates ostukuupäevast.

10. Kui klient ei nõustu Skibikemaratoni positsiooniga, peab klient kinnitama, et:

see on talitlushäire;
probleem või selle põhjus oli olemas kauba võõrandamise ajal;
Rikete eest vastutab Skibikemaraton.
11. Kui Skibikemarathon on andnud tootele täiendava garantii, pakub Skibikemarathon tõrkeotsingut vastavalt täiendava garantii tingimustele.

12. Nõude esitamiseks pöörduge Skibikemaratoni esindusse kviitungil märgitud aadressil või helistage klienditeeninduse telefonil +372 5563 7511 (esmaspäevast pühapäevani).

13. Ostjal on lisaks nõuete esitamise õigusest tulenevatele õigustele ka kõik muud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused.

KAUPADE TEENINDAMINE
Juhul, kui Skibikemaratonilt ostetud kaubad vajavad

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •